1 17.09.2018 

 2 17.09.2018

 3 17.09.2018  4 17.09.2018

 

W ramach projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ uczniowie kształcący się w zawodach Technik Ekonomista i Technik Logistyk oraz Technik Mechatronik zrealizowali w roku szkolnym 2017/2018 staże zawodowe u pracodawców będących patronami klas danego kierunku kształcenia.

Młodzież miała okazję pogłębić swoją zawodową wiedzę a także realizować zadania zawodowe w naturalnym środowisku pracy. Program stażu  - znacznie rozszerzający wiedzę i umiejętności nabyte w szkole - ustalany był we współpracy pracodawców ze szkołą oraz realizatorami projektu. Bezpośrednia praca na konkretnych stanowiskach (pod opieką opiekunów staży) uświadomiła uczniom znaczenie posiadania aktualnej wiedzy związanej z wybranym zawodem, a także przydatność znajomości języków obcych ułatwiających pracę (wielokulturowe środowiska pracy, sprawna obsługa klientów, praca z oprogramowaniem komputerów). Młodzi Stażyści poznając tajniki wybranych zawodów znacznie podnieśli swoje kompetencje społeczne, uświadomili sobie znaczenie budowania marki własnej – opartej na wiedzy, umiejętnościach i postawach –  by w przyszłości bez trudu znajdować zatrudnienie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Uczniowie klas Technik Ekonomista odbywali praktykę w Gdyni w Geoban S.A. oddział w Polsce, gdzie poznali najnowsze, specjalistyczne oprogramowania na jakich pracują pracownicy branż BPO/SSC. Uczniowie klas Technik Logistyk realizowali staże w Pruszczu Gd. w Poczcie Polskiej S.A. , która dołożyła starań by przebieg stażu odbywał się w kilku działach: Hali Magazynowej WER, Dziale Dystrybucji, Dziale Transportu – także praca w terenie. Firma Raben Logistics Polska Sp. z o.o. w Straszynie kształciła stażystów/uczniów klas Technik Logistyk umożliwiając im poznanie i realizację realnych zadań zawodowych na Magazynie Transportowym, w Zespole Administracji Transportu, w Dziale Transportu oraz Dziale Obsługi Klienta. Firma FLEX (Flextronics International Poland Sp.z o.o.) z Tczewa kształciła uczniów z klasy Technik Mechatronik, pod opieką opiekunów praktykanci realizowali zadania zawodowe związane z montażem urządzeń i systemów mechatronicznych oraz z eksploatacją urządzeń, (w działach produkcyjnych), poznali procesy projektowania, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, a ponadto przeszli praktyczną naukę procesu lutowania, stażyści zapoznali się z firmowym Kodeksem postępowania i etyki.

 32378543 1479878745457145 8517489523192496128 n  32457328 1479878865457133 6040392127639191552 n
 32582805 1479878728790480 1945986253740572672 n  32621942 1479878832123803 2055715830565437440 n
 11 3271 staż lipiec 2018 geoban  12 3272 staż lipiec 2018 geoban dwa
 13 3703  14 3706

Zaproszenie na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 18 września 2018 r.

godz. 9.00-14.30

Sala Konferencyjna

siedziba Starostwa Powiatowego

 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16

Zapraszamy doradców/liderów/koordynatorów doradztwa zawodowego oraz osoby działające na rzecz doradztwa zawodowego na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

W programie:

  1. Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Spotkanie z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pan Marek Nowicki – Koordynator zadań kuratora oświaty na terenie województwa pomorskiego – obszar        koordynacji Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne

  1. Pracodawca przyjazny edukacji szkolnej

Spotkanie z przedstawicielem pracodawcy  Geoban S.A. oddział w Polsce

Pani Dominka Kułygin - dział HR

 

  1. Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

Szkolenie warsztatowe – praca na materiałach

- WSDZ tworzenie/modyfikacja, dokumentacja/realizacja

-  Program realizacji WSDZ na rok szkolny 2018/2019  

- Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego  

- Zadania doradcy zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                         

Proszę o potwierdzanie udziału w spotkaniu drogą mailową na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie/sms tel. 534 099 287

 

 

Realizacja projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” umożliwia uczniom kształcącym się w zawodach Technik Mechatronik, Technik Ekonomista i Technik Logistyk bezpłatny udział w wielu  kursach/szkoleniach podnoszących ich wiedzę i umiejętności zawodowe.

Kursy dla uczniów z ZSR CKP z Rusocina i ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego realizuje firma EDU – Consulting z Kwidzyna, której właścicielką jest p. Anna Wiechowska. Kursy realizowane są w małych grupach szkoleniowych celem uzyskania wysokich efektów szkolenia.

Młodzież kształcąca się w zawodach:

1) Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyła w kursach

- Projektowanie i programowanie w mechatronice

- Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne.

2) Technik Logistyk w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyła w kursach

- Prawo Przewozowe

- Czas Pracy Kierowców

- Zawodowy język angielski

- Zawodowy język niemiecki

3) Technik Ekonomista w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyła w kursach

- Zaawansowany Excell Branżowy

-Zawodowy język angielski

- Zawodowy język niemiecki

Uczniowie uczestniczący w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje na  specjalistycznych kursach  w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych zawodowych. Nauka słownictwa branżowego w językach obcych z wykorzystaniem ICT i TIK przygotowuje uczniów do swobodnego funkcjonowania w pracy zawodowej, ułatwia porozumiewanie się ze współpracownikami i kontrahentami w kwestiach wykonywanych zadań zawodowych, umożliwia opisywanie czynności zawodowych, procesów pracy. Ponadto nabycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słownictwa branżowego w językach obcych przyczynia się do wzrostu szans zatrudnieniowych uczniów już na etapie rozmów kwalifikacyjnych u pracodawcy (bezproblemowe przedstawienie siebie, uzyskanych kwalifikacji, posiadanych kompetencji a także oczekiwań zawodowych).

Młodzi logistycy zapoznali się z wiedzą: a) dotyczącą zakresu przestrzegania norm czasu pracy kierowców oraz prawidłową obsługą tachografów cyfrowych i analogowych b) umożliwiającą poprawną wykładnię przepisów prawnych drogowego prawa przewozowego krajowego oraz międzynarodowego.

Młodzi ekonomiści zdobyli umiejętności stosowania zaawansowanych formuł wykorzystywanych w pracy z programem MS Excell. Kurs umożliwił poznanie tematyki formatowania warunkowego, pracy z formularzami, zaawansowanego filtrowania, walidacji danych, udostępniania skoroszytu, ochrony danych, tabel przestawnych, formuł przestawnych.

Młodzi mechatronicy nabyli m.in. wiedzę i umiejętności:

  1. a) w zakresie analizy procesów technologicznych celem ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych, stosowania metod graficznych opisu procesów technologicznych, doboru elementów/podzespołów/zespołów do projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stosowania oprogramowania wspomagającego proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2. b) w zakresie techniki wytwarzania i konstrukcji mechanicznych, w tym w zakresie: korzystania z literatury technicznej, norm technicznych i katalogów celem rozwiązywania problemów technologicznych; dobierania materiałów, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej dla części maszyn; dobierania technik wytwarzania do wykonania części i jej kontroli jakościowej a także postępowania przy projektowaniu dokumentacji technologicznej; umiejętności porównywania urządzeń wg kryteriów technicznych (sprawność, wpływ na środowisko) i oszczędnego wykorzystania materiałów; określania przyczyn zużycia i sposobów zapobiegania uszkodzeniom maszyn i urządzeń oraz porównywania rozwiązań technicznych i organizacyjnych z nowymi tendencjami rozwojowymi.

Wymienione kursy stanowią początek cyklu szkoleń przewidzianych dla każdego ucznia/uczestnika projektu, który zakończy się w IV kwartale 2019 r.

 99  991
 992  993
 DSC 0927  DSC 0928
 KS  KS1