W ramach realizacji zadań projektu 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’ współfinansowanego ze środków unijnych, dwie szkoły kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gdańsku pozyskały nowe meble i wyposażenie do pracowni zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie oraz technik logistyk i technik ekonomista w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

Nowe pomieszczenia, nowe wyposażenie pracowni  ZSR CKP w Rusocinie to dawka dużej, pozytywnej energii u uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechatronik.

 IMG 2550  IMG 2546
 IMG 2552  IMG 2555
 IMG 2585  IMG 2603

 

W szkole tworzą się przestrzenie do innowacyjnej nauki zawodu, odpowiadającej współczesnym wymaganiom rynku edukacji i niewątpliwie motywujące do podjęcia nauki tego zawodu w ZSR CKP w Rusocinie.

Nowe meble do nowych i zmodernizowanych kilku pracowni kształcenia zawodowego cieszą także dyrekcję, kadry nauczycielskie i uczniów z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

 IMG 2556  IMG 2579
 IMG 2578  IMG 2575
 IMG 2595  IMG 2576

Nowoczesne pracownie coraz bardziej zachęcają do podejmowania nauki w szkole a to jeszcze nie koniec pozytywnych zmian zachodzących w szkolnych pracowniach techników logistyków i techników ekonomistów.

IMG 2560  IMG 2577 

Stare, wysłużone ławki i krzesła, pamietające wiele szkolnych lekcji i egzaminów zostały wymienione na nowiutkie meble zakupione w ramach projektu, tworząc szanse na tworzenie przyjaznych uczniom przestrzeni edukacyjnych.