W szkolnej pracowni doradztwa zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ramach działań projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk, otrzymali nowe książki do szkolnych pracowni. Wśród wielu interesujących pozycji wydawniczych, specjalnie dobranych przez nauczycieli kształcenia branżowego są książki pomagające zrozumieć erę marketingu cyfrowego, wciąż zmieniający się profil konsumentów, a także opisujące procesy opracowania profesjonalnych biznesplanów. Zasoby biblioteczne szkolnych pracowni, powiększyły się o książki przygotowujące do egzaminów zawodowych i zdobywania kwalifikacji jak np. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, zarządzanie środkami technicznymi podczas organizacji procesów transportowych.

20191122 121056 2
20191122 121058
20191122 121147
20191121 085959

/tekst i fotografie K. Chojecka/

19 czerwca 2019 r. w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego w ZSOiO w Pruszczu Gd. wielu uczniów otrzymało z rąk dyrekcji i wychowawców wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe i zaangażowania w działania społeczne.

Specjalnym wyróżnieniem mogli cieszyć się uczniowie klasy II TE, którzy otrzymali nagrody za właściwe postawy podczas szkolnych praktyk zawodowych, ufundowane przez Santander Global Operations S.A. w Gdyni, wspierającego ten kierunek kształcenia w ramach projektu 3.3.1 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim.

Kolejni absolwenci ZSOiO w Pruszczu Gd. opuścili mury zespołu szkół kształcącego w zawodach poszukiwanych przez pracodawców, wszyscy żegnani byli przez przedstawicieli organów prowadzących szkoły a także przez grono pedagogiczne i młodszych kolegów.

20190619 101456 20190619 102308
20190619 102755 20190619 103102
20190619 103215 20190619 103254
20190619 103823 20190619 103623
20190619 103655 20190619 103722
20190619 102959 20190619 104332
20190619 105359 20190619 103442
20190619 103309 20190619 104250

/tekst i fotografia K. Chojecka/

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ZSR CKP w Rusocinie nauczyciele i uczniowie tej szkoły w pracowniach - utworzonych/doposażonych w ramach projektów 4.1,, Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’ i 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ -  zrealizowali ,,Warsztaty mechatroniczne’’ dla uczniów klas III gimnazjum i klas VIII szkół podstawowych. Każdy zainteresowany inwestycjami Funduszy Europejskich mógł obejrzeć nowoczesne pracownie dla kierunku kształcenia Technik Mechatronik. Ponadto w ramach Dni Otwartych można było obejrzeć całą bazę dydaktyczną szkoły - pracownie kształcenia zawodowego/branżowego w wielu kierunkach w jakich kształci się młodzież w ZSR CKP w Rusocinie. Zainteresowanie młodzieży konkretnymi zawodami a tym samym zwiedzanie konkretnych pracowni, wskazuje na wzrost świadomości dokonywanych wyborów edukacyjno – zawodowych. Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich zwiedzający szkołę – zarówno uczniowie jak ich rodzice oraz pozostali goście mieli możliwość poznać ofertę kształcenia szkoły i porozmawiać ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wsparcie Funduszy Europejskich dedykowane ZSR CKP w Rusocinie przyczyniło się do wzrostu ofert edukacyjnej i podniesienia warunków jakości realizowanych procesów dydaktycznych.

20190510 093737 20190510 093810
20190510 094507 20190510 094611
20190510 095045 20190510 095515
20190510 095607 20190510 100209
20190510 100250 Bez tytułu

/tekst i fotografie K. Chojecka/