W dniu 31 sierpnia 2017 roku zakończyły się prace budowlano-montażowe w objętej działaniami projektu części parterowych budynków w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Szeroki zakres prac obejmował:

- modernizację części parteru dawnej wozowni na potrzeby pracowni dydaktycznych warsztatów szkolnych (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk),

- modernizację pomieszczeń klasowych położonych na parterze budynku byłego internatu na potrzeby pracowni dydaktycznych (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista).

Zakres wykonanych prac objął także przebudowę pomieszczeń sanitarnych poprzez unowocześnienie i dostosowanie ich potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace budowlano-montażowe zostały zrealizowane w ramach działania 4.1 pn. ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” przez Powiat Gdański przy współfinansowaniu funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

1 2
3 4
5 6

W dniu 24 maja 2017 szkoły ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i ZSR CKP w Rusocinie zapraszały uczniów szkół gimnazjalnych do zwiedzania swoich placówek.

 

DNI OTWARTE 2017 032 DNI OTWARTE 2017 108
DNI OTWARTE 2017 033 DNI OTWARTE 2017 034
DNI OTWARTE 2017 035 DNI OTWARTE 2017 037

 

Gimnazjaliści oraz ich rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, poznania szerokiej oferty edukacyjnej, pozyskania wiedzy o historii placówek oraz o realizowanych działaniach w szkołach, w tym zintegrowanym projekcie edukacyjnym wspierającym edukację w zawodach technik mechatronik, technik logistyk i technik ekonomista.

 

DNI OTWARTE 2017 110 DNI OTWARTE 2017 112

 

W obu szkołach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZSR CKP w Rusocinie są zatrudnieni doradcy zawodowi, którzy wspierają młodzież w ich procesach decyzyjnych związanych z wyborem ścieżek edukacyjno – zawodowych.

 

DNI OTWARTE 2017 113 DNI OTWARTE 2017 104
DNI OTWARTE 2017 021 DNI OTWARTE 2017 020
DNI OTWARTE 2017 099 DNI OTWARTE 2017 101

 

Gimnazjaliści z zaciekawieniem zwiedzali liczne pracownie zawodowe, gdzie prowadzący zajęcia nauczyciele udzielali im wyczerpujących odpowiedzi na pytania związane z danym kierunkiem kształcenia, a także prowadzili ciekawe zajęcia (konkursy,quizy) przygotowane specjalnie dla odwiedzających szkołę uczniów.

 

DNI OTWARTE 2017 093 DNI OTWARTE 2017 096
DNI OTWARTE 2017 102 DNI OTWARTE 2017 100

 

Starsi koledzy oprowadzali gimnazjalistów po terenach szkół. Specjalnie dla swoich młodszych kolegów i koleżanek z gimnazjów młodzież z ZSR CKP w Rusocinie zaprezentowała foto galerię ,,z życia szkoły”. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz parku maszynowego szkoły i pokaz umiejętności uczniów obsługujących maszyny rolnicze.

 

DNI OTWARTE 2017 111 DNI OTWARTE 2017 066
DNI OTWARTE 2017 067 DNI OTWARTE 2017 073
DNI OTWARTE 2017 116 DNI OTWARTE 2017 063

 

Firma UASA z Chrząstkowa realizująca ,,profesjonalne kursy, które umożliwiają zdobycie licencji koniecznej do komercyjnego latania dronem” zaprezentowała mini pokaz latania dronami.

 

IMG 9631 DNI OTWARTE 2017 069
IMG 9648 DRON
pan1 DNI OTWARTE 2017 051

 

Wśród wielu atrakcji Dnia Otwartego ZSR CKP w Rusocinie był także pokaz umiejętności młodego mistrza kierownicy Jasia Borawskiego na szkolnym autodromie.

 

IMG 9639 auto2
nacz1 dup2
DNI OTWARTE 2017 071 DNI OTWARTE 2017 072
tył aut 4 DNI OTWARTE 2017 076
widzowie DNI OTWARTE 2017 079

 

Uczniowie ZSR CKP w Rusocinie oraz ZSOiO w Pruszczu Gdańskim starali się zaprezentować swoje szkoły i swój czas w nich spędzany z wielu perspektyw.

Gimnazjaliści mogli obejrzeć szkolne ogrody, posilić się owocami i sokami specjalnie dla nich przygotowanych przez starszych kolegów.

DNI OTWARTE 2017 028 DNI OTWARTE 2017 022
DNI OTWARTE 2017 092 DNI OTWARTE 2017 089

Otwartość uczniów, przyjazne grono nauczycielskie, szerokie zaplecze dydaktyczne oraz piękne tereny wokół szkół stanowią niewątpliwą zachętę dla uczniów szkół gimnazjalnych do podjęcia nauki w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i ZSR CKP w Rusocinie.

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjalnych do udziału w wyjazdach do pracodawców (w zawodach technik logistyk, technik ekonomista) organizowanych przez szkołę ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ze wsparciem projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”.

Firma Raben Logistics Polska sp. z o.o. w Straszynie

zaprasza w dniu 7 czerwca 2017 w godz.11.00 -14.00

zbiórka uczestników wyjazdu przed budynkiem ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ok.10.20

Firma Poczta Polska S.A. w Pruszczu Gdańskim

zaprasza w dniu 13 czerwca w godz. 9.00 – 11.00

zbiórka uczestników wyjazdu  przed budynkiem ZSOiO w Pruszczu Gdańskim o godz.8.40

Firma Geoban S.A. Oddział w Polsce Gdynia

Termin wstępny wizyty 22 czerwca 2017

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjalnych do udziału w wyjazdach do pracodawców (w zawodzie technik mechatronik) organizowanego przez szkołę ZSR CKP w Rusocinie ze wsparciem projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”.

Firma FLEXTRONICS International Poland S.A.

zaprasza w dniu 21 czerwca 2017 w godz.11.00 -13.30

zbiórka uczestników wyjazdu przed budynkiem ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ok.10.15

Chętnych do wzięcia udziału w wyjazdach studyjnych prosimy o zgłaszanie się do doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego w szkołach.