W dniu 13 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w Dniach Otwartych Akademii Morskiej w Gdyni. Program wizyty obejmował udział w wykładach, warsztatach prowadzonych przez wykładowców AM oraz uczniowie mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów, w których uczą się studenci uczelni. Uczniowie klas pierwszych i drugich kształcący się w zawodzie technik mechatronik oraz ich nauczyciele p. Grzegorz Bednarz i p. Wojciech Ostrowski oraz powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka zwiedzali Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny AM w Gdyni oraz zobaczyli prezentacje kół naukowych uczelni. Uczniowie klas pierwszych poznanie uczelni rozpoczęli od Esape Roomu, gdzie rozwiązywali zagadki związane z elektroniką i elektryką. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie laboratoriów (odnawialnych źródeł energii, oprogramowania systemów pomiarowych, optoelektroniki, systemów pomiarowo – kontrolnych, układów mikrofalowych, morskich systemów radiokomunikacyjnych, okrętowych silników spalinowych, diagnostyki technicznej), uczniowie zobaczyli symulator wysokich napięć, symulator siłowni okrętowej, symulator dotykowy Offshore.  Uczniowie klas drugich zwiedzali pracownie/laboratoria: sterowników programowanych, układów mikrofalowych, morskich systemów radiokomunikacyjnych, odnawialnych źródeł energii, oprogramowania systemów pomiarowych, optoelektroniki, mechanizmów i urządzeń pomocniczych, okrętowych silników spalinowych, wytrzymałości materiałów.  Młodzież z zainteresowaniem rozszerzała posiadaną wiedzę, poznawała nowe terminy/definicje związane z kierunkiem kształcenia (rozdziały napięcia, zasilanie pierścieniowe, wyłączniki zwarciowe i sekcyjne, środowiska programowania procesorów, kontrola autonomicznych procesów, skanowanie laserowe, systemy światłowodowe, systemy fotowulkaniczne, cyfrowe próbki sygnału, analogowe poziomy napięć, zasady działań przetworników, techniki mikrofalowe. Zaangażowanie młodzieży widać było podczas wykładu i warsztatu zapoznającego z rodzajami i systemami łączności na morzu (łączność w niebezpieczeństwie -najważniejsza; pilna – związana z pomocą medyczną; ostrzegawcza – przekazywanie potencjalnych zagrożeń dla statku; zwykła- prywatna załogi ,z armatorem). Uczniowie dowiedzieli się jak działa Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (dowództwo podejmujące decyzje działań). Uczniowie obu klas oraz ich opiekunowie w auli Akademii Morskiej mogli zapoznać się z ciekawymi prezentacjami kół naukowych ( w tym Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych; Koło Naukowe HMI Human Machine Interface). Edukacja poprzez doświadczenie własne przyczyniła się do wzrostu zainteresowań młodzieży wybranym kierunkiem kształcenia i wzrostem świadomości perspektyw jakie stwarza zawód technika mechatronika.

Dziękujemy Akademii Morskiej w Gdyni za profesjonalnie przygotowaną formę zwiedzenia uczelni.

 20180413 125044 20180413 100331 
 20180413 102150  20180413 110347
 20180413 111744  20180413 112423
 20180413 113228  20180413 114137
 20180413 120659  20180413 121337
 1  2
 20180413 122157  20180413 122323
 DSC 0677  DSC 0680

Uczniowie pierwszej kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 12 kwietnia 2018 roku odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczniowie i ich nauczyciele kształcenia zawodowego p. Katarzyna Pałasz – Boćkowska i p. Jan Kopiński zwiedzając siedzibę GPW mieli okazję poznać historię powstania giełdy, zobaczyć salę notowań giełdowych, zobaczyć film edukacyjny oraz uczestniczyć w warsztatach, których celem było poznanie mechanizmów działania giełdy oraz pozyskać wiedzę o jej roli w funkcjonowaniu gospodarki kraju. Wyjazd studyjno – warsztatowy był okazją poszerzenia branżowej wiedzy uczniów oraz przyczynił się do wzrostu ich kompetencji społecznych.

 IMG 3065  IMG 2969
 11  22
 33  44
 20180410 154354  20180410 153651

Uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 10 kwietnia 2018 roku odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie -  poznanie historii jej powstania oraz celu i zasad funkcjonowania, uczestnictwo w dedykowanych uczniom warsztatach stanowiło element dodatkowej, branżowej edukacji młodzież. Pod opieką przewodnika uczniowie i ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Andrzej Dopka a także powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka mieli możliwość zwiedzenia budynku GPW, poznania symboliki materiałów, z których wykonano i wykończono budynek (m.in. ściany z surowego betonu symbolizują solidność, duża ilość szkła symbolizuje przejrzystość, konstrukcja schodów symbolizująca walutę, metalowa sylwetka byka symbolizująca hossę itd.). Uczestnicy wizyty zobaczyli salę ze stanowiskami i elektronicznym systemem notowań/wykresów giełdowych.

 Młodzież w sali audiowizualnej obejrzała film edukacyjny dotyczący funkcjonowania giełdy, w tym wejście firm na giełdę, wzrostów i spadków wartości akcji, cech charakterystycznych akcji i obligacji, sesji notowań na giełdzie, trzech rynków funkcjonujących na warszawskiej giełdzie, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, innych instrumentów finansowych a także warunków jakie trzeba spełnić by zostać inwestorem giełdowym (poruszana problematyka została także omówiona z uczniami przez pracownika GPW).

 20180410 155518  20180410 151759
 20180410 150903  20180410 152951
 20180410 154313  20180410 153923
 FOTC3BF  FOT49C0
 1  2