Port Lotniczy w Gdańsku po raz kolejny odwiedzili uczniowie ZSOiO z Pruszcz Gd., tym razem w wizycie wzięli udział uczniowie pierwszej klasy, kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Andrzej Dopka. Uczestnicy wizyty pod opieką przewodnika poznali procesy logistyczne kompleksu portu lotniczego. Zainteresowanie uczniów wzbudziła szczegółowa kontrola bagażu (z użyciem sprzętu elektronicznego) oraz omówienie nowoczesnych metod wykrywania narkotyków. W ramach edukacji realizowanej przez służby celne młodzież została zapoznana z zarekwirowanymi podróżnym eksponatami i wyrobami ze skór dzikich zwierząt oraz koralowcami i muszlami (objętymi zakazem wywozu z państw z których pochodzą). Uczniowie poznali szczegółową kontrolę bagażu, przeszli przez bramkę kontrolną, zwiedzili halę odlotów i odbioru bagażu. Z zainteresowaniem uczestnicy wizyty obejrzeli nowoczesny wóz strażacki służb Straży Pożarnej lotniska oraz samolot pokazowy, którego wnętrze udostępniono młodzieży do obejrzenia. Z uwagi na wybrany kierunek kształcenia uczniów zaciekawiły procesy logistyczne jakie mają miejsce w sortowni bagażu, w tym: wózkowa selekcja bagażu zależna od kierunku lotu, wykorzystywany sprzęt i wielkości odpraw bagażu w zależności od sezonu. Młodzież zobaczyła także start kilku samolotów z okien hali widokowej. Zrealizowana wizyta w Porcie Lotniczym pozwoliła uczestnikom na znaczny przyrost wiedzy dotyczącej procesów logistycznych w transporcie lotniczym oraz przyczyniła się do wzrostu kompetencji społecznych niezbędnych na współczesnym rynku edukacji i pracy.

 0847d5211daa2cfcfde28d825aa07d5d XL  2018 03 lotnisko04
 2018 03 lotnisko2  2018 03 lotnisko06
 2018 03 lotnisko07  2018 03 lotnisko05
 2018 03 lotnisko09  2018 03 lotnisko08

W dniu 6 marca 2018 roku uczniowie klasy I i II  kształcący się w zawodzie technik ekonomista i nauczyciele p. Katarzyna Pałasz – Boćkowska, p. Jan Kopiński, oraz powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W ramach wizyty uczniowie i ich opiekunowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą procedur powiązanych z obrotem zagranicznym oraz przemieszczaniem się osób za pośrednictwem linii lotniczych. Młodzieży umożliwiono: zwiedzenie obu terminali lotniczych Portu Lotniczego ( w tym sortownia bagaży, stanowiska celne kontroli pasażerów); budynku Straży Pożarnej – zabezpieczającej teren lotniska (w tym poznanie sprzętu); zwiedzenie pokazowego samolotu pasażerskiego (m.in. wejście do kabiny pilota). Uczniowie poznali i przeszli pełną kontrolę celną jakiej codziennie doświadczają pracownicy lotniska. Mieli okazję obejrzeć samolot transportowy typu cargo do przewożenia, oraz start samolotu pasażerskiego. Poznanie procedur celnych w eksporcie i imporcie, oraz procedur zachowania bezpieczeństwa stanowiło dla uczniów nowe, cenne doświadczenie w zakresie pogłębienia wiedzy i nabywania kompetencji społecznych.

 IMG 2450  IMG 2473
 IMG 2473  IMG 2469
 1  IMG 2440
 IMG 2450  IMG 2446
 IMG 2890  IMG 2892

W ramach wyjazdów studyjnych - poszerzających wiedzę i kompetencje społeczne - uczniowie pierwszej klasy kształcącej się w zawodzie technik ekonomista w ZSOiO Pruszcz Gd. w dniu 27 lutego 2018 roku mieli możliwość zwiedzenia Sejmu RP oraz Centrum Pieniądza NBP. W Zespole Wszechnicy Sejmowej pod opieką przewodnika młodzież zapoznała się z makietą całego kompleksu oraz poznała jego historię. Uczniom umożliwiono obserwację części posiedzenia Sejmu RP na Sali Posiedzeń. Następnym celem wyjazdu była wizyta w Centrum Pieniądza NBP w Warszawie, w trakcie której wysłuchali prelekcji ,, Polski System Bankowy’’. W ramach warsztatów ,,Ale bank” młodzież w podziale na zespoły poznała rys historyczny bankowości przedstawiony na fotografiach, oraz opracowała odpowiedzi na pytania: jakie są rodzaje banków, jakie sprawy załatwiamy w bankach, jakie są powody trzymania pieniędzy w bankach, jak bank zarabia oraz jakie podmioty mogą służyć do załatwiania spraw z bankiem. Nauczyciele opiekujący się grupą uczniów umożliwili im także spacer  Krakowskim Przedmieściem, zobaczenie Grobu Nieznanego Żołnierza i pomnika J. Piłsudzkiego oraz miejsc wizyty Jana Pawła II. Wyjazd stanowił rozszerzenie perspektywy edukacyjnej młodzieży.

 2018 02 wycieczka 0002 2018 02 wycieczka 0001 
 DSCN1529  2018 02 wycieczka 0005
 2018 02 wycieczka 0003  DSCN1532

2018 02 wycieczka 0006