Uczniowie ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego oraz ich nauczyciele uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Uczestnicy  mieli możliwość wysłuchania wykładu ,,Różne formy aktywności zawodowe a podleganie ubezpieczeniom społecznym. Zakładanie pozarolniczej działalności’’. Uczniowie zwiedzili Salę Obsługi Klienta i Kancelarię ZUS  celem poznania logistyki obsługi klientów oraz obiegu dokumentów. Interesujące dla uczniów była prelekcja dotycząca specyfiki pracy w Wydziale Realizacji Dochodów oraz Procesu rekrutacji do ZUS. Wizyta umożliwiła uczniom poznanie rzeczywistego środowiska pracy oraz podniosła ich wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego dotyczącą wymagań pracodawcy w procesach rekrutacyjnych, w tym niezbędnych kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) wymaganych celem uzyskania zatrudnienia w ZUS. 

IMG 20180227 090026

 IMG 20180227 092119  IMG 20180227 100358
 IMG 20180227 100831  IMG 20180227 104529

W dniu 23 II 2018 r. uczniowie kształcący się w  zawodzie technik ekonomista i technik logistyk ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski, p. Michał Seroczyński i p. Andrzej Dopka uczestniczyli w wykładach i warsztatach w Sopockie Szkole Wyższej. Młodzież miała okazję poznać polskiego dyplomatę ekonomicznego prof. Tomasza Kalinowskiego, który w ramach warsztatu ,,Etyka w biznesie” przekazał uczniom wiedzę dotyczącą realizacji nowoczesnych usług biznesowych realizowanych na terenie Trójmiasta dla wielu firm z całego świata. Istotnym elementami tego warsztatu było zapoznanie młodzieży z kulturą i etyką obowiązującą w biznesie.

W ramach poszerzenia nabywanej wiedzy związanej z kierunkiem kształcenia uczniowie uczestniczyli także w wykładzie ,, Logistyka jako praktyczne narzędzie badawcze”, który wygłosił dr Bogdan Pec omawiając pojęcie logistyki, rys historyczny na przestrzeni kilku wieków, optymalizację procesów logistycznych, zintegrowane zarządzanie materiałowe. Pozyskana wiedza uczniów dotyczyła także poznania zasad logistyki, w tym celowość, efektywność, kompleksowość, współzależność, elastyczność. Dla uczniów interesujące były poruszane zagadnienia dotyczące obszarów koniecznej wiedzy dla logistyka (optymalizacja procesów logistycznych)i ekonomisty (ekonomia w logistyce, redukcja kosztów własnych i klienta). W opinii uczniów wyjazd do Sopockiej Szkoły Wyższej był interesującą formą pogłębienia własnej wiedzy, jak podkreślił ich nauczyciel p. Andrzej Dopka ,,uczniowie poznali nowe możliwości zawodowe, poznali różnorodne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobywanej na zajęciach szkolnych”.

 image1  DSCN1522
 DSCN1519  DSCN1520

Uczniowie II klasy technik mechatronik uczestniczyli w warsztatach ,, Sopocki Radioodbiornik”, które popularyzują wiedzę z zakresu elektroniki programowania. Uczniowie w 20 godzinnym cyklu zajęć warsztatowych samodzielnie przygotowywali i montowali materiał audio oraz wykonywali odbiornik radiowy do odbioru stacji FM oraz stacji internetowych. Celem zajęć było podniesienie praktycznych umiejętności montażu urządzeń elektronicznych, poznanie zagadnień dotyczących projektowania, budowania, zasad działania radioodbiorników. Zajęcia prowadzone były w Gdyni u pracodawcy oraz w ZSR CKP w Rusocinie przez członków grupy inicjatywnej na rzecz rozwoju technologii radiowej, a finansowane w ramach programu Akumulator Społeczny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 DSC 0438 002  DSC 0439 002