Uczniowie II klasy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 21 września 2017 roku wzięli udział w wizycie studyjno-warsztatowej w biurach State Street Bank International Poland w Gdańsku.

Program wizyty obejmował spotkanie z Managerem State Street Bank, Coffe & Chat z pracownikami i zwiedzanie biura oraz warsztat rekrutacyjny (sesja pytań i odpowiedzi) ukierunkowany dla chcących rozpocząć karierę w sektorze usług finansowych.

State Street to wiodący dostawca usług finansowych dla inwestorów, działający na całym świecie, w Polsce od 2007 roku. Firma posiada oddział w Krakowie i Gdańsku, pracownicy realizują kompleksowe usługi z zakresu obsługi inwestycji finansowych (np. księgowość funduszy inwestycyjnych, wycena papierów wartościowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, administracja funduszy wysokiego ryzyka). Otwarcie w lutym 2016 roku oddziału w Gdańsku było wynikiem rosnącego zapotrzebowania na usługi finansowe.

Wizyta uczniów w State Street Bank pozwoliła im poszerzyć znajomość środowiska pracy ekonomistów, zapoznać się z wymaganiami pracodawców oraz zwiększyć motywację do nauki języków obcych.

st2   1
 2  3
 4  6

(fot. strona internetowa ZSOiO w Pruszczu Gdańskim)

W ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” uczniowie klas technik ekonomista i technik logistyk z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyli w zajęciach warsztatowych wspierających kompetencje uczniów w zakresie identyfikacji własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz w rozwijaniu umiejętności budowania marki własnej na rynku pracy. W trakcie warsztatów uczniowie: wykonali testy predyspozycji zawodowych i test preferowanych wartości ; dokonali omówienia pozyskanych wyników z doradcą zawodowym (w kontekście wybranego kierunku kształcenia) ; poznali piramidę potrzeb człowieka oraz definicje i hierarchię świata wartości. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film przedstawiający sposób postrzegania (potencjalnego i zatrudnionego) pracownika przez pracodawcę. Szczególną uwagę uczniów skupiono na uświadomieniu im konieczności : posiadania zawodowej wiedzy, nabywania i rozwijania umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw. Warsztaty zrealizowano przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery.

IMG 0127 IMG 0134
IMG 0141 IMG 0142
IMG 0144 IMG 0154

W ramach współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami 13 czerwca 2017 roku kolejny raz uczniom szkół gimnazjalnych stworzono możliwość poznania środowiska pracy w firmie Poczta Polska S.A. w Pruszczu Gdańskim. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z logistyką obsługi przesyłek, schematem obszaru działania i punktów rozdzielczo-przeładunkowych, siatką graficzną komunikacji pomiędzy węzłami sortowni głównych i pomocniczych. Uczniowie poznali nowoczesny terminal logistyczny (strefa recepcji, paczek, listów, ekspedycji) oraz system rozdziału przesyłek i paczek wg kodów pocztowych. Zainteresowanie uczniów wzbudziła logistyka działań podejmowanych przez pracowników w momentach kumulacji wyjazdów (obsługa 30-38 tys. paczek, ok.1 mln przesyłek listowych, ok. 40 ton przesyłek paletowych). Młodzi kandydaci do zawodu technika logistyka poznali system zarządzania nowoczesną flotą ponad 6000 pojazdów (wszystkich kategorii ładowności) pokonującą łącznie 720 tys. km dziennie. System monitorowania rozbudowanej floty pojazdów pozwala nią zarządzać między innymi poprzez ocenę stylu jazdy kierowców, czas otwierania drzwi pojazdu. Uczniowie i opiekunowie poznali stanowiska pracy istniejące w wizytowanej firmie, w tym także stanowiska służby celnej, gdzie celnicy odprawiają przesyłki zagraniczne. Możliwość zwiedzenia dużego zakładu pracy, poznania specyfiki pracy osób zajmujących się logistyką stanowiło nowe, cenne doświadczenie dla uczniów.

026 029
037 035
032 041