W ramach poszerzania wiedzy zawodoznawczej i współpracy szkół z pracodawcami uczniowie klasy technik logistyk pod opieką nauczyciela przedmiotu zawodowego p. Martyny Kowalskiej odwiedzili firmę LPP z Pruszcza Gdańskiego. Młodzież poznała nowoczesne centrum logistyczne jednej z najdynamiczniej rozwijającej się firmy na polskim rynku, będącej liderem w branży odzieżowej. Uczniowie dzięki wizycie u pracodawcy pozyskali wiedzę praktyczną wiedzę dotyczącą pracy logistyka.

IMG 0169

IMG 0165 IMG 0167
IMG 0170 IMG 0171

W ramach podnoszenia jakości doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Gdańskiego uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim zamierzający kontynuować naukę w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w wizycie studyjnej u lokalnego pracodawcy. Firma Raben Logistics Polska Sp. z o.o. goszcząca uczniów przygotowała interesującą formę przedstawienia swojej działalności. Uczniowie zapoznali się z historią powstania firmy, obejrzeli bazę transportową, zwiedzili hale magazynowe i część biurową firmy. W ramach programu wizyty, gimnazjaliści pozyskali wiedzę o zasadach przewożenia produktów z grupy ,,fresh-logistic”, a także wejść do wnętrza kabiny kierowcy dużego tira (chłodni). Interesującą formą poznania specyfiki pracy w firmie realizującej usługi z zakresu logistyki kontraktowej transportu krajowego i międzynarodowego była możliwość rozmów z pracownikami, którzy opowiedzieli o wymaganiach swoich stanowisk pracy (kwalifikacjach, kompetencjach i pożądanych postawach). Gimnazjaliści pozyskali wiedzę z zakresu możliwości praktyk i staży oferowanych przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o., oraz pakietów wsparcia socjalnego pracowników.

1 3
4 6
8 9
10 11

Grupą gimnazjalistów opiekował się p. Stanisław Olek. Organizacyjnie i merytorycznie przygotowana wizyta studyjna przez pracownika firmy p. Annę Sendal , powiatowego doradcę zawodowego Katarzynę Chojecką ze wsparciem dyrekcji ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ułatwiła uczniom poznanie środowiska pracy wybranego zawodu, przyczyniając się do umocnienia uczniów w podjętych przez nich nich decyzjach edukacyjno-zawodowych.

W ramach realizacji zadań zintegrowanego projektu edukacyjnego 27 lutego 2017r. zorganizowano wyjazd studyjno-warsztatowy uczniów klasy pierwszej ZSOiO w Pruszczu Gdańskim kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Wizyta w Geoban S.A. w Gdyni została szczegółowa zaplanowana celem osiągnięcia zamierzonego celu poznawczo – dydaktycznego. Planowany czas pobytu młodzieży na terenie firmy został podzielony na części informacyjne i warsztatowe. Uczniowie zostali zapoznani z historią firmy, jej profilem i zasięgiem działania oraz pożądanym profilem kompetencyjnym zatrudnianych pracowników i etapami procesu rekrutacji.

 zielona 004  zielona 007

 Kolejną częścią wizyty była ,,prawdziwa praca” uczniów na konkretnych stanowiskach pracy pod opieką wyznaczonych pracowników, którzy pokazywali konkretne przykłady zadań stanowiskowych oraz obsługę programów komputerowych.

Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe skróty i pojęcia niezbędne w pracy na stanowiskach związanych z ich kierunkiem kształcenia (technik ekonomista). Pracownicy firmy przygotowali specjalnie dla wizytującej młodzieży mini słowniczek w języku angielskim. Ponadto uczniowie podzieleni na zespoły (dwójka uczniów i jeden pracownik) pozyskali możliwość bezpośrednich rozmów z pracownikami, uzyskując tym samym odpowiedzi na pytania co robią, kim są, jakie mają obowiązki i co jest ważne w pracy na ich stanowiskach, a także jaka jest struktura stanowiskowa w firmie.

Interesujący etap końcowy wizyty obejmował dzielenie się z całą grupą wrażeniami z pracy w 12-stu zespołach, podzielenie się pozyskanymi informacjami od pracowników o działach, stanowiskach, zadaniach i relacjach panujących wśród zatrudnionej kadry.

zielona 012  zielona 015

Realizująca program wizyty p. Dominika Kułygin opowiedziała młodzieży o warunkach zatrudnienia w firmie, a także o okresie adaptacyjnym i czasie treningu jaki ma każdy nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem pełnych zadań przypisanych do danego stanowiska pracy, jednocześnie zachęcała uczestników do dalszych kontaktów z Geoban S.A. w formie praktyk/staży, a także uzyskania dodatkowych informacji (w formie mailowej).

Merytorycznie i organizacyjnie przygotowany wyjazd uczniów - pod opieką nauczyciela przedmiotu zawodowego p. Jarosława Szczukowskiego i powiatowego doradcy zawodowego Katarzyny Chojeckiej umożliwił młodym, przyszłym ekonomistom bliższe poznanie rzeczywistych zadań zawodowych wybranego zawodu, wzmocnił ich motywację do dalszej kontynuacji nauki oraz rozszerzył ich świadomość w zakresie możliwości budowania swej ścieżki edukacyjno-zawodowej.