W ramach działań projektu 3.3.1 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" (w zakresie doradztwa zawodowego) w dniu 16 grudnia 2016 roku zorganizowano wyjazd studyjny dla uczniów ZSR CKP z Rucocina kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Młodzież pod opieką dyrektora szkoły, wychowawcy, kierownika kształcenia praktycznego i powiatowego doradcy zawodowego miała okazję poznać profil działalności oraz specyfikę pracy w tczewskiej firmie FLEX.

2016 12 fo 0001

Zwiedzenie dwóch hal produkcyjnych i pracowni szkoleniowych umożliwiło uczniom zaznajomienie się z przyszłym miejscem odbywania zawodowych praktyk.

wizyty studyjne 0006  wizyty studyjne 0007

Interesujący przebieg miała wizyta studyjna gimnazjalistów w firmie Raben Logistic Polska Sp. z o.o. mieszczącej się w Straszynie. Uczniom przedstawiono prezentację multimedialną wprowadzająca  w zakres obszarów działalności firmy, obejmującą logistykę kontraktową, usługi w zakresie transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego), transportu morskiego i lądowego. Młodzież miała możliwość obejrzenia pracy w wielu działach firmy. Uczniowie zwiedzając hale magazynowe zapoznali się z profesjonalnym zarządzaniem operacjami wchodzącymi  w zakres kompletnego łańcucha dostaw, pozwalającymi optymalizować koszty firmy.

wizyty studyjne 0005Grupa młodzieży wraz z opiekunami została przyjęta w firmie Flextronics International Poland Sp. z o.o. Tczewie. Młodzież po wstępnym zapoznaniu się z obszarem działalności firmy (obejmującej kontraktową produkcję elementów elektroniki, usługi projektowe, opracowywanie linii produkcyjnych oraz kompleksową dystrybucję i logistykę), miała możliwość obejrzenia pracowni szkoleniowej, a także zwiedzenia dwóch hal produkcyjnych. W hali elektronicznej zapoznali się z procesami produkcji podzespołów sprzętu elektronicznego, natomiast w hali mechanicznej z produkcją elementów z płyt metalowych. Zainteresowanie wzbudzały informacje o konkretnych zamówieniach klientów dotyczących montażu płytek elektronicznych  i modułów  urządzeń elektronicznych. Pod opieką pracowników firmy, będących instruktorami zajmującymi się szkoleniami w zakładzie uczestnicy wizyty studyjnej uzyskali obszerną wiedzę dotyczącą istniejących w zakładzie stanowisk pracy.  Gimnazjaliści  z zainteresowaniem obserwowali pracowników obu hal i pracujące specjalistyczne maszyny. Ciekawość gimnazjalistów wywołała  informacja o możliwościach odbywania stażu  i praktyk zawodowych w zwiedzanym zakładzie,  a także istniejących możliwościach  wakacyjnej pracy pracowników młodocianych. Instruktorzy zapoznali  uczniów ze sposobami rekrutacji do firmy, przedstawili również szanse rozwoju kariery w zakładzie.